Vezető fejlesztés

Helyzetfüggő vezetés

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a beosztottak elméleti és gyakorlati felkészültségét objektív módon felmérni
 • a beosztottak felkészültségének megfelelően a leghatékonyabb vezetői viselkedést kiválasztani
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • vezetői munkája során a különböző vezetői stílusok közül a helyzetnek megfelelő kiválasztása
 • a lehetséges vezetési viselkedések rendszerbe foglalása
 • az utasítás, edzés, támogatás, delegálás rendszerének ismerete
 • célszerű vezetési modell alkotása
 • a helyzetfüggő vezetési gyakorlat alkalmazása a vezető napi gyakorlatában

Csoportos helyzetek irányítása, kezelése

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a célja eléréséhez szükséges optimális csoportot összeállítani
 • a résztvevőket a beszélgetés közben megismerni, ennek révén a résztvevőket a beszélgetésbe megfelelő módon bevonni
 • a beszélgetés során felmerülő ellenvetéseket a csoportdinamika adta lehetőségeket kihasználva megoldani, kezelni
 • a saját aktuális céljának elérése érdekében hatékonyan irányítani és használni a csoportos beszélgetésekben rejlő lehetőségeket
 • az esetlegesen kialakuló konfliktus helyzeteket a résztvevők presztízsvesztesége nélkül megszüntetni.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a kommunikációs eszközök hatékony használata a csoportos beszélgetések vezetése során
 • a tanulást segítő technikák alkalmazása
 • jártasság csoportok kezelésében
 • a hallgatói figyelem fenntartásának képessége
 • a csoportdinamikában rejlő lehetőségek használata

Motiváló vezető

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • az egyes beosztottakra ható, a teljesítményt befolyásoló tényezőket (motiváció) jellegüknek megfelelően azonosítani és a motivációs elméleteket a saját gyakorlatában alkalmazni
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a beosztottak teljesítményét befolyásoló motivációs tényezők azonosítása
 • a beosztottak motivációs szintjének és motiválhatóságának felmérése
 • a beosztottak motiválása a kiválasztott eszközökkel a hatékonyabb munkavégzés érdekében

Coaching, a fejlesztő visszajelzés

A tréning célja hogy a résztvevő képes legyen
 • fejlesztő visszajelzésekkel segíteni kollégáit
 • felismerni a visszajelzésekre adott válaszokban rejlő hátráltató reakciókat
 • mindennapi munkájában alkalmazni a segítő kritika, a kérés és a dicséret helyzethez legalkalmasabb technikáit
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • visszajelzés adása az objektív tények és a szubjektív értékelés elválasztása által
 • a kritikák kezelésének konstruktív és destruktív reakcióinak megkülönböztetése
 • a visszajelzés modelljének ismerete
 • a kritikával konstruktívan bánik
 • konstruktívan megfogalmazott kritika döntő kritériumainak ismerete
 • a kritikák, követelések, kérések és dicséret megfogalmazásának struktúrája

Értékelő megbeszélés

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • az értékelő megbeszélést a vállalati kultúra aktív elemévé tenni
 • tiszta, jól strukturált kommunikációval motiváló jövőképet és célmegállapodást kötni kollégáival
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • az értékelő beszélgetések optimális struktúrájának kialakítása, levezetése
 • az értékelő beszélgetés funkcióinak alkalmazása
 • retorikai eszközök használata az értékelő beszélgetés levezetés közben
 • a célmegállapodás a tervezés eszközeként és a motiváció motorjaként való alkalmazása
 • az önmotiváció és a külső motiváció lehetőségeinek és veszélyeinek ismerete

Hatékony feladatkiosztás

A tréngin célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a feladatait munkatársai számára úgy leosztani, delegálni, hogy a munkavégzés hatékony legyen, és az ellenőrzéskor a megfelelő eredményt kapja
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • Aamegfelelően definiált feladatkiosztás feltételrendszerének ismerete
 • a kontroll és kritikai megbeszélés struktúrájának alkalmazása
 • az ellenőrzés és a kritikai megbeszélés ötvözése a delegációs folyamatok során
 • az ellenőrzés és a kritikai megbeszélés összefonódásainak, különbségeinek felismerése
 • megoldási stratégiák kialakítása a kritikus helyzetek elkerülése és megoldása érdekében

Értekezletek vezetése

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • az értekezlet típusának és céljának megfelelően az értekezleteket előkészíteni és levezetni, a zavaró megnyilvánulásokat kezelni
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • az értekezletek vezetésének irányelveinek ismerete
 • az értekezletet az értekezlet típusának és céljának megfelelő előkészítése
 • a megfelelő moderációs technikák ismerete és alkalmazása
 • a zavaró megnyilvánulások kezelése

Egyéni coaching

Mindenki máshol tart a saját személyiségfejlődésének útján, a többiektől eltérő erősségei vannak, más számít számára komfortosnak, és máshol van a komfortzónájának határa is.

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a fejlesztő visszajelzések alapján módosítani nem célravezető rutinjain
 • felismerni a hasonló helyzeteket és kiterjeszteni rájuk a coaching folyamán elsajátított képességeket
 • mindennapi munkájában alkalmazni a hatékony munkavégzéshez szükséges technikákat
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a nem hatékony rutinjainak felismerése
 • a tipikus alakadási pontjainak azonosítása
 • hasonló helyzetek felismerése, és cselekvési terv kidolgozása ezekre
 • az elsajátított technikák alkalmazása mindennapi munkájában