Személyes hatékonyság és készségfejlesztés

Asszertív kommunikáció

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • a szituációt és a problémákat elemezni, értékelni és megoldani, érdekeit és önmagát határozottabban képviselni
 • az önérvényesítő, és más viselkedési formák közötti különbséget megérteni
 • az asszertív viselkedéssel járó előnyöket átlátni
 • a saját komfortzónáját/presztízsét az asszertív technika elsajátítása révén úgy megóvni, hogy közben a másik érdekei se sérüljenek
 • a program során elsajátított technikát a gyakorlatban is alkalmazni
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a magabiztos viselkedés ismérvei, alkalmazása
 • az asszertív üzenetek sajátosságai
 • az asszertív üzenetek szerkesztésének módja
 • asszertív üzenetek alkalmazása a gyakorlatban

Konfliktuskezelés

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • azonosítani a konfliktushelyzeteket, azon belül a szereplők konfliktus stílusait
 • elemezni a kialakult konfliktus szituációkat és a szereplők stílusának megfelelő megoldást találni a helyzetre
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a saját konfliktusstílus beazonosítása
 • a konfliktusok szisztematikus elemezése
 • a legfontosabb konfliktus-mechanizmusok ismerete és kezelése

Személyiség alapú kommunikáció

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • személyiségtípus alapján más és más motivációs és kommunikációs módszert alkalmazni, ezzel csökkenteni a konfliktushelyezetek számát és gyorsítani a megoldás menetét.
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • az eltérő személyiségtípusok különbözőségének ismerete erősségeik, gyengeségeik és motivációs tényezőik szerint
 • a különböző személyiségtípusok konfliktuspotenciáljának ismerete
 • a konfliktusok elkerülésének és tisztázásának folyamata a különböző személyiség típusokkal
 • saját személyiségtípus azonosítása

Non-verbális kommunikáció

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • felismerni a non-verbális kommunikáció elemeit
 • értelmezni a verbális és non-verbális kommunikáció összefüggéseit
 • tudatosan használni a non-verbális kommunikációs elemeket a saját kommunikációjában
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • a testbeszéd kontextusának jelentőségének értelmezése a kommunikáció egészében
 • a verbális és nem verbális közlések összefüggéseinek ismerete
 • a különböző gesztuscsoportokat felismerése és értelmezése
 • a mimikai kommunikáció elemeinek ismerete, és a mimikai szabályozás lehetőségeinek alkalmazása
 • a vokális csatorna jelzéseinek értelmezése

Hatékony időgazdálkodás

A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
 • idejét hatékonyan kihasználni és szervezni
 • megismerni saját időgazdálkodási szokásait
 • rangsorolni elvégzendő feladatait
 • olyan fogásokat felhasználni, amelyekkel ugyanannyi idő alatt sokkal több munkát végez el
A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
 • rövid és hosszú távú időfelhasználási tervek elkészítése és összehangolása
 • a hatékony időkihasználást hátráltató elemek felismerése
 • az elvégzendő feladatok rangsorolása
 • a célok áttekintése és azonosítása
 • tisztában van saját időgazdálkodási szokásaival
 • a munkacsoport tagjaként a kollégák idejének tiszteletben tartása
 • Prezentációs technika

  A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
  • az előadás témájának és céljának megfefelő szerkezetet kialakítani;
  • az előadás céljának leginkább megfelelő üzeneteket kiválasztani és kidolgozni
  • a megfelelő vizuális segédeszközöket kiválasztani és célszerűen felhasználni
  • az üzeneteket a hallgatóság felé hatékonyan kommunikálni
  • a hallgatóság részéről felmerülő kérdéseket kezelni
  • az előadás mindenkori körülményeihez rugalmasan alkalmazkodni
  • a fentiek segítségével meggyőző és hiteles előadásokat tartani
  A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
  • a kommunikációs eszközök hatékony használata a prezentáció során
  • retorikai eszközök ismerete
  • korszerű vizuális segédeszközök használata
  • prezentációk hallgatóság központú összeállítása
  • a hallgatói figyelem fenntartása
  • magabiztos kiállás

  Vevőorientált értékesítési kommunikáció 1.

  A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
  • az eladási beszélgetések során történő kommunikációt célszerű logikai rendszerbe foglalni
  • az eladási beszélgetést az üzleti szempontoknak megfelelően irányítani, a vevővel kialakított személyes kapcsolatot erősíteni
  • a marketing által megfogalmazott üzeneteket hatékonyan kommunikálni, a vevő számára könnyen érthetõvé tenni
  • az érdektelen vevő érdeklődését felkelteni és az eladási beszélgetés folyamán megtartani
  • a vevő részérõl felmerülő ellenvetéseket hatékonyan kezelni
  • a fentiek rugalmas alkalmazásával az üzleti forgalmat növelni
  A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
  • a szóbeli kommunikáció alkotóelemeinek funkcionális ismerete
  • a szóbeli kommunikációban használható információszerző eszközök alkalmazási lehetőségei és módja
  • az aktív figyelés alkalmazása a kommunikáció során
  • a partner/vevő részéről felmerülő ellenvetések hatékony kezelése

  Vevőorientált értékesítési kommunikáció 2.

  A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
  • a kommunikáció folyamán elõforduló, nehezen kezelhető helyzeteket felismerni, hátterüket és fontosságukat tisztázni;
  • a tárgyalópartner viselkedésének motivációit azonosítani;
  • az azonosított viselkedési motívációk figyelembe vételével megfelelő kommunikációs stratégiát kiválasztani;
  • az érdekek egyeztetésén alapuló tárgyalási struktúrát, körülményeket és megegyezést kialakítani, ezáltal célszerű, és a mindenkori körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó megközelítési módot alkalmazni ezen helyzetek feloldására.
  A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
  • a nehéz kommunikáció helyzetek hátterében meghúzódó érdekek kiderítésének és rögzítésének módja
  • a partner viselkedési motivációinak felismerése és kezelése
  • a mindkét fél érdekét figyelembe vevő nyerő tárgyalás taktikai lépéseinek ismerete és alkalmazása

  Kiemelt ügyfélkapcsolatok fejlesztése

  A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
  • az intézményes eladás során az intézmények tervszerű és elemző megközelítésére
  • a döntéshozatali folyamat elemeinek és szereplőinek elemzésére
  • a vevőknek a döntéshozatali folyamathoz való viszonyának elemzésére
  • a vevőket befolyásoló érdekek azonosítására
  • a kulcsfontosságú vevőkkel való testreszabott egyéni kapcsolattartásra
  • illetve a hosszú távú egyéni, és intézményes üzleti kapcsolat stratégikus fejlesztésére
  A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
  • a vevői csoporton belül lehetséges döntési szerepkörök ismerete, jelentősége, adott személyekkel való kommunikáció/kapcsolattartás módszere
  • a célok meghatározásával kapcsolatos módszerek alkalmazása
  • a vevői csoport elemzés módszerének ismerete és gyakorlati alkalmazása
  • a vevői csoporton belüli aktivitások tervezése

  Támogató ügyfélszolgálat

  A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
  • az ügyfelekkel minden körülmények között a megfelelő módon kommunikálni, azonosítani a nehezen kezelhető ügyfeleket és a megfelelő kommunikációs stratégiát választani a helyzet megoldásához
  • a szervezet stratégiáját közvetíteni az ügyfelek felé, a megfelelő helyen kezelni az ügyfélszolgálati szolgáltatást
  A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
  • a támogató magatartási forma ismerete és alkalmazása
  • a szolgáltatás stratégiai értékének ismerete
  • az ügyfél kommunikációs stílusának azonosítása
  • a nehéz ügyfelek megnyerésének stratégiája
  • az ügyfelek reklamációinak és visszajelzéseinek strukturálása
  • megfelelő reakció nehéz helyzetekben

  Egyéni coaching

  Mindenki máshol tart a saját személyiségfejlődésének útján, a többiektől eltérő erősségei vannak, más számít számára komfortosnak, és máshol van a komfortzónájának határa is.

  A tréning célja, hogy a résztvevő képes legyen
  • a fejlesztő visszajelzések alapján módosítani nem célravezető rutinjain
  • felismerni a hasonló helyzeteket és kiterjeszteni rájuk a coaching folyamán elsajátított képességeket
  • mindennapi munkájában alkalmazni a hatékony munkavégzéshez szükséges technikákat
  A tréningen elsajátított ismeret és kompetencia
  • a nem hatékony rutinjainak felismerése
  • a tipikus alakadási pontjainak azonosítása
  • hasonló helyzetek felismerése, és cselekvési terv kidolgozása ezekre
  • az elsajátított technikák alkalmazása mindennapi munkájában